hu | en

Csontváry Kosztka Tivadar

Csontváry Kosztka Tivadar
ÉLT
1853-1919
NEMZETISÉGE
Magyar
HÍRES FESTMÉNYEI
Magányos cédrus
Római híd Mosztárban
Öreg halász
Csontváry Önarckép

Csontváry élete

1853. július 5-én született Kis-Szebenben, a mostani Szlovákia területén. Hatan voltak testvérek. Édesapja dr. Kosztka László gyógyszerész, tiszteletből rendőrkapitányi és postai teendőket is végzett. Apja szeszesitalokkal, dohányzással és kártyázással nem törődő egyszerű, de energikus ember volt, aki szabadidejét vadászattal töltötte.

Csontváry az elemi iskolát szülővárosában kezdte, ám iskola helyett inkább a természetben barangolt, növényt, rovarokat, "pillét", kőzetet és a madarakat válogatni.

Édesapja a Kis-szebeni gyógyszertárat eladta, az 1863-as tűzvész következtében elhunyt leányát siratta: „elment felejteni anyám rokonaihoz Ung-megyébe, pihenni”.

Az apa forradalomban vállalt császárpárti szerepe miatt családjával együtt, 1865-ben Kisszeben elhagyására kényszerült. Felesége rokonaihoz, Szerednyére költöztek, ahol a családfő földműveléssel és vadászattal kezdett foglalkozni. A gyerekek az ungvári kegyesrendi főgimnáziumba jártak.

A Szerednyén eltöltött három év után Eperjesen kereskedő segédként dolgozott, ahol egy év után elsajátította az üzlet csínját-bínját, felelt az árubeszerzésért, a személyzet élére került és az üzlet menetére befolyást gyakorolt.

Édesapja megelégelve a „szerednyei állapotot” gyógyszertárat vásárolt Szabolcs-megyében. Tivadar itt töltötte gyakornoki éveit.

1874-ben orvosi egyetemet kezdte el Pesten és gyógyszerészdiplomát szerzett, hogy átvegye apja vállalkozását. Gyógyszerészetet, kémiát, ásványtant, földtant és kristálytant tanult.

1876-ban önkéntes katonai szolgálatot teljesített, és közben a fővárosban az egyetem jogi fakultására is járt.

Patikussegédként dolgozott Iglón, amikor 1880. október 13-án

„Egy meleg nyári délután a patika ajtaja előtt ült, pihent, s ki tudja, miért, egy vénycédula hátára lerajzolta az árnyékban „bubiskoló” ökrös szekeret. A rajz megtetszett principálisának, s talán jókedvében, talán kicsit gúnyolódva azt mondta a segédnek: hisz maga festőnek született!

Meleg volt. S amíg Kosztka Mihály Tivadar első rajzában gyönyörködött, feje fölött hangot hallott: „Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél.”

Lehet, hogy elbóbiskolt.” – Szigethy Gábor

„A kinyilatkoztatás az egy szón kívül értelmes magyar nyelven szólott; rendkívül komoly hangsúlyozással, mely arról győzött meg, hogy bizonyos magasabb hatalommal, avagy akaraterővel állok összeköttetésben, talán a világteremtő hatalommal, azzal a pozitívummal, amit mi sorsnak, láthatatlan mesternek, talán Istennek nevezünk, avagy a természet erejének véljük, ami egyremegy, mert tisztában voltam azzal, hogy elképzelhetetlen és kifejezhetetlen felelősség hárul reám, amikor egy olyan helyre jelölt ki a sors, amelyre én magamat késznek, gyakorlottnak nem találtam.” – mondta Csontváry.

Ehhez köti az elhívatás pillanatát.

Levelet küld Keleti Gusztávnak a Reáltanoda-utcai rajziskola igazgatójának „tinó rajzával” és felvételt kér az iskolába, ám ezt elutasítják. „A válasz az volt: maradjak csak ott abban az aranybányában, ahol jó a dolgom s nem kívánkozzam a göröngyös pályára, amelyen a megélhetés sincs biztosítva.”

Az elutasítás dacára nem esett kétségbe és 56 forinttal a zsebében elindult Rómába, hogy megnézze Raffaello festményeit. A művektől azonban nem volt elragadtatva, mint mondta – „Megnéztem a nagy csata falfestményét és a többit mind együttvéve, de élő természetet nem találtam. Ezzel a tudattal már az első látogatásnál felülemelkedtem az egész Vatikánon, csupán azt irigyeltem a mesterektől, hogy ők sokat és szépet is alkottak; de az isteni természetet hűségesen nem szolgálták, -

idegen szellemnek voltak hirdetői és ez nem volt az Igazi Isteni. A sorsommal tehát kibékültem, mert most már elméletileg is tudtam miről van szó, miért kell nekem nagyobbnak lennem Raffaelnél.”

Ezzel a megnyugvással miután a pénze elfogyott hazatért Magyarországra.

Egy év után, 1883-ban Párizsba ment, hogy Munkácsyval találkozzon. Ám Munkácsy éppen akkor hosszabb időre távol nyaralt, így a találkozás meghiúsult.

Visszatért Budapestre, majd Szentesre, ahol saját gyógyszertárat nyitott és évekig patikusként dolgozott, hogy legyen elég pénze a nagy „motívumot” kutató utazásokra. Csak 41 éves korától tanult rendszeresen festeni: 1894-ben fél évig Münchenben Hollósy Simon növendéke volt. Első rajza egy koponyarajz volt, amelyhez „a híres Wertmüller Mihály állta a modellt: aki a rajz befejezése után magából kikelve mondá: „Sie lieber Herr, ich stehe 17 Jahre modell, aber so kräftig hat mich noch niemand gemacht wie Sie*.” Vagyis „Kedves uram, engem aki 17 éve modellt állok még senki nem tett olyan erőssé mint Ön!”

Münchenben kezdte el elemezni és tanulmányozni a napszíneket.

1895-től Karlsruhében Kallmorgen tanár festőnél képezte magát tovább. Ezt követően Svájcba, Genuába, Rómában, majd Nápolyban és Pompeiben is járt. Elutazott Capri szigetére, megnézni a kék barlangot, majd tavasszal Spalato, Salome s Trau vidékére kirándult, ahol a napút-motívumok között válogathatott.

1902-ben festette Selmecbánya látképe című művét, majd a budapesti keleti pályaudvar éjszakai fényei kötötték le a figyelmét. Bosznia Hercegovinában megfestette a Római híd Mosztárbant, majd a jajcei Pliva vízesés szivárványos színeit, a nyarat pedig a Magas Tátrában töltötte Tarajkán. „Nem rajzoltam, nem festettem, hanem csak figyeltem és bámultam a természet monumentális szépségét, a hangulat csendes mély ütemét, a gyönyörnek a legszebb természet zenéjét”

Rengeteg felé kirándult, kereste a természetet, a szépet melyet megörökíthet.

1904-ben Egyiptomban, Palesztinában és Athénben járt. Az út emlékét Kocsizás újholdnál Athénban, a Jupiter-templom romjai Athénban című képei őrzik. 1904-ben festette a Nagy-Tarpatak a Tátrában, A taorminai görög színház romjai című húsz négyzetméteres tájképet.

Egyiptomban elkészítette a Panaszfal bejáratánál Jeruzsálemben című sokalakos, expresszionista kompozícióját, amelyen egyes kritikusok szerint már a lappangó skizofrénia jelei mutatkoznak.

Betegségével kapcsolatban azonban kételyek is felmerültek, hiszen a festőt nem kezelték hivatalosan skizofrénia miatt. Boncjegyzőkönyve és saját kutatásai alapján Czeizel Endre például arra a következtetésre jutott, hogy Csontváry nem volt őrült.

1906-ban megfestette a fő művének érzett legnagyobb méretű vásznat, a Naptemplom Baalbekben-t. Szíriából Párizsba, majd ismét a libanoni hegyekbe utazott, s elkészítette két nagy művét, a Magányos cédrus-t és a Zarándoklás a cédrusfához címűt (1907).

1908-ban festette meg a Mária kútja című kompozícióját és a Marokkói embert. 1909-ben Nápolyban készült utolsó befejezett műve, a Sétalovaglás a tengerparton. 1910-ben még megpróbált egy külföldi kiállítást szervezni műveiből, de nem járt sikerrel. 1912-től írta filozófiai töltetű írásműveit, röpiratait; előadásokat tartott és brosúrákat jelentetett meg.

1915-től egészségi állapota folyamatosan romlott. 1916-ban IV. Károly királlyá koronázásán jelen volt, hogy megfesse a koronázást, azonban egészségi állapota miatt nem tudta végignézni, így megfesteni sem. 1917-ben eladta patikáját.

1919. június 20-án halt meg a budapesti Új Szent János Kórházban, két héttel 66. születésnapja előtt. A hivatalos álláspont szerint verőérgyulladásban hunyt el, bár egyesek szerint éhen halt. Óbudán temették el.

 

Csontváry művészete

Nem tartozott egyetlen korabeli irányzathoz sem, maga alkotta többrétű kifejezéssel „napút” festőként jellemezte önmagát. Csontváry írásaiból úgy tűnik, hogy ezt a maga alkotta kifejezést, a napútat a plein air szinonimájaként is használta. A szó nála a fény és a levegő együttes megjelenése.

Kutatta a különböző napszakok színvilágát, a nap és a fény természetét.

Valószínűleg hatott rá Komjáthy Jenő világszemlélete is, és a világot egy élő organizmusként szemlélte.

Így a napút sem egyszerűen csak azt jelentette számára, ahogy a nap bejárja útját keltétől nyugtáig, hanem azt is, ahogy a nap energiát ad le a térnek, megadva annak szerkezetét, ahogy a tér visszaadja energiája egy részét a napnak, és ennek az állandó energiaáramlásnak az intenzitását jelzik a színek.

Az impresszionistákhoz hasonlóan élt a kiegészítő színek egymás mellé helyezésével, néhány esetben azonban a harsány színeket a motívum fölerősítésére használta, és a motívum belső erejének hangsúlyozására a festékréteg vastagságát is használta, annak plasztikusságával, kidomborodásával is erősítve azt.

Műveinek szokatlan, feltűnő, a színskála teljes spektrumát felvonultató színessége tükrözi sajátos színelméletét.

Napjainkban is vannak olyanok, akik elhiszik a naplójában leírt gondolatait, és zarándoklat során végig járják 3 legnagyobb festményének helyszínét.

Több kutató arra a következtetésre jutott, hogy festményeit képeslapok alapján festette meg.

Eredetileg Belgiumból rendelte a vásznait, speciálisan nagyobb folyóméterben, mint amit Magyarországon vásárolni lehetet, hogy egyben feszítse fel munkáit.

Képei az utókor számára minden bizonnyal elvesztek volna, mert örökösei a rendkívül jó minőségű vásznakat anyagárban fuvarosoknak kocsiponyvaként szándékoztak eladni.

A képek megmentője Gerlóczy Gedeon fiatal építész volt, aki az utolsó pillanatban felvásárolta őket.

Az 1930-as gyűjteményes kiállításán fedezték fel igazán jelentőségét.

Magyarországon a Szent István Király Múzeumban rendezett 1963-as Csontváry-kiállítás óta lettek igazán széles körben is ismertek festményei.

 Léghajó
Léghajó
Szinyei Merse Pál
A csodálatos Aurora Borealis
A csodálatos Aurora Borealis
A csók
A csók
Gustav Klimt
A csók - Gomez és Morticia
A csók - Gomez és Morticia
Ismeretlen
A csók macskával
A csók macskával
A Hullám
A Hullám
Kacusika Hokuszai
A Kisherceg
A Kisherceg
A Kisherceg és a Róka
A Kisherceg és a Róka
A macska
A macska
A nagy pénzrablás
A nagy pénzrablás
Ismeretlen
A repülő lámpások éjszakája
A repülő lámpások éjszakája
A róka
A róka
A sárkányok anyja
A sárkányok anyja
A szentjánosbogarak mágikus fénye-Világító festés
A szentjánosbogarak mágikus fénye-Világító festés
A tavasz bűvös illata
A tavasz bűvös illata
A Tökkirály - világítós festés
A Tökkirály - világítós festés
A város
A város
Absztrakt tájkép workshop
Absztrakt tájkép workshop
Adventi koszorú workshop
Adventi koszorú workshop
Adventi koszorú workshop
Anya gyermekével
Anya gyermekével
Gustav Klimt
Arany Buddha
Arany Buddha
Arany könnyek
Arany könnyek
Arany szitakötők
Arany szitakötők
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn
Az álom
Az álom
Pablo Picasso
Az angyal - 3D festés
Az angyal - 3D festés
Az élet fája- 3D festés
Az élet fája- 3D festés
Az ember fia
Az ember fia
René Magritte
Az óceán mélye
Az óceán mélye
Balatoni nyár
Balatoni nyár
Balatoni nyár élményfestés a Kabinban!
Balatoni nyár élményfestés a Kabinban!
Balerina
Balerina
Leonid Afremov
Bazsarózsa
Bazsarózsa
Betta
Betta
Bollywood
Bollywood
Bor mámor
Bor mámor
Boston terrier
Boston terrier
Boston terrier
Boszorkánytánc - Világító festés
Boszorkánytánc - Világító festés
Budapest
Budapest
Ismeretlen
Buddha
Buddha
Buddha mosolya
Buddha mosolya
Búzamező
Búzamező
CARácsony
CARácsony
Cat Cappuccino
Cat Cappuccino
Citromfa- festőkéses technika
Citromfa- festőkéses technika
Csajos este az Alkotásutcánál
Csajos este az Alkotásutcánál
Csikóhal
Csikóhal
Napközi élményfestés
Csillagos éj
Csillagos éj
Vincent Van Gogh
Csillagos éj - kerek vászon workshop
Csillagos éj - kerek vászon workshop
Van gogh
Csillagos éj - Vászontáska festés
Csillagos éj - Vászontáska festés
Vincent Van Gogh
Csillagos éj a varázsvilágban
Csillagos éj a varázsvilágban
Csillogó hegyek
Csillogó hegyek
Csodálatos balerina
Csodálatos balerina
Csodaszarvas
Csodaszarvas
Csónak a lámpások között
Csónak a lámpások között
Csónak a naplementében
Csónak a naplementében
Csónak a naplementében élményfestés a Kabinban!
Csónak a naplementében élményfestés a Kabinban!
Csónak a parton (Valódi homokkal)
Csónak a parton (Valódi homokkal)
Dandelion - Special Event
Dandelion - Special Event
Darvak - Választható színnel
Darvak - Választható színnel
Delfin
Delfin
Napközi élményfestés
Dínó az űrben
Dínó az űrben
Napközi élményfestés
Dobby
Dobby
Éjjel-nappal farkasüvöltés
Éjjel-nappal farkasüvöltés
Elefántok
Elefántok
Salvador Dali
Elefántok
Elefántok
Elfolyó idő
Elfolyó idő
Salvador Dali
Elfolyó idő - kerek vászon workshop
Elfolyó idő - kerek vászon workshop
Élményfestés a Rakparton
Élményfestés a Rakparton
Lánchíd
Erdei látogató
Erdei látogató
Erdei patak
Erdei patak
Leonid Afremov
Esős reggel
Esős reggel
Északi fények
Északi fények
Falevél az esőben
Falevél az esőben
Farmerfestő workshop
Farmerfestő workshop
Fehér harmónia
Fehér harmónia
Felhők felett
Felhők felett
Fényvillamos
Fényvillamos
Ismeretlen
Ferrari
Ferrari
Fesd meg saját szuperhősöd!
Fesd meg saját szuperhősöd!
Fesd rá a neved! Táskafestő workshop
Fesd rá a neved! Táskafestő workshop
Filmkarakterek táskafestő workshop
Filmkarakterek táskafestő workshop
Flamingó
Flamingó
Flamingók a parton
Flamingók a parton
Floating
Floating
Főnix
Főnix
Frida Kahlo - Üdv a vadonban!
Frida Kahlo - Üdv a vadonban!
Frida Kahlo festés
Frida Kahlo festés
Frida Kahlo portré
Frida Kahlo portré
Galaxis- világító festés
Galaxis- világító festés
Ganésa
Ganésa
Gerlepár
Gerlepár
Ginkgo
Ginkgo
Ismeretlen
Grain Field
Grain Field
Morisot
Gránátalma - Festőkéses technika
Gránátalma - Festőkéses technika
Grincsfa készítő workshop
Grincsfa készítő workshop
Győzelmi csók a Time Square-en
Győzelmi csók a Time Square-en
Halálcsillag
Halálcsillag
Halloween
Halloween
Havas táj
Havas táj
Hedvig
Hedvig
Ismeretlen
Helena
Helena
Híd a tó felett
Híd a tó felett
Hintázó lány
Hintázó lány
Hip-hop balerina
Hip-hop balerina
Hóbagoly
Hóbagoly
Hóbarát
Hóbarát
Hógömb
Hógömb
Ismeretlen
Hold - ezüst festés
Hold - ezüst festés
Alfons Mucha
Hőlégballonok
Hőlégballonok
Leonid Afremov
Hölgy virággal
Hölgy virággal
Alfons Mucha
Húsvéti kopogtató workshop
Húsvéti kopogtató workshop
Igaz szerelem
Igaz szerelem
Indián nyár
Indián nyár
Farrell Cockrum
Irina-föld a Balkán fölött
Irina-föld a Balkán fölött
Friedensreich Hundertwasser
Jazz
Jazz
Ivey Hayes
Jegesmedve
Jegesmedve
Joker sikolya
Joker sikolya
Ismeretlen
Kaktusz
Kaktusz
Kaktuszok táskafestő workshop
Kaktuszok táskafestő workshop
Kalitkás nő
Kalitkás nő
Rippl-Rónai József
Kalligráfia workshop - Ajándék brush pennel!
Kalligráfia workshop - Ajándék brush pennel!
Karácsonyi ajtódísz workshop
Karácsonyi ajtódísz workshop
Karácsonyi cica
Karácsonyi cica
Ismeretlen
Karácsonyi készülődés
Karácsonyi készülődés
Ismeretlen
Karácsonyi kopogtató workshop
Karácsonyi kopogtató workshop
Karácsonyi kopogtató
Karácsonyi kutyus
Karácsonyi kutyus
Ismeretlen
Katica
Katica
Napközi élményfestés
Kék hölgy
Kék hölgy
Kék tó
Kék tó
Keleti nyugalom
Keleti nyugalom
Kincsem
Kincsem
Királyi tekintet
Királyi tekintet
Koi pontyok
Koi pontyok
Kutyus Pop Art stílusban
Kutyus Pop Art stílusban
Léghajó festés a Városligetben
Léghajó festés a Városligetben
Kültéri festés
Lepke
Lepke
Napközi élményfestés
Levelek és virágok vászontáska workshop
Levelek és virágok vászontáska workshop
Levéltánc
Levéltánc
Levendulamező
Levendulamező
Liliomfa
Liliomfa
Live-Aktmalen mit männlichem Modell
Live-Aktmalen mit männlichem Modell
London
London
Leonid Afremov
Macskák a csillagos éj alatt
Macskák a csillagos éj alatt
Macskatánc - Világító festés
Macskatánc - Világító festés
Madárles a naplementében
Madárles a naplementében
Magányos cédrus
Magányos cédrus
Csontváry Kosztka Tivadar
Makramé falikép készítő workshop
Makramé falikép készítő workshop
Mandulavirágzás
Mandulavirágzás
Vincent Van Gogh
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Medúzák Világító festés
Medúzák Világító festés
Meghitt séta
Meghitt séta
Ismeretlen
Mesevirágok
Mesevirágok
Mókás struccok
Mókás struccok
Mókás zöldségek táskafestő workshop
Mókás zöldségek táskafestő workshop
Mókus
Mókus
Nagytemplom
Nagytemplom
Napernyő a strandon (Valódi homokkal)
Napernyő a strandon (Valódi homokkal)
Napnyugta a tónál
Napnyugta a tónál
Napnyugta a tónál
Napnyugta a tónál
Napraforgók
Napraforgók
Van Gogh style
Natúr kozmetikum workshop
Natúr kozmetikum workshop
New York City Splash
New York City Splash
Paint It Linz
Nő esernyővel
Nő esernyővel
Claude Monet
Nő kalapban
Nő kalapban
Nyírfák
Nyírfák
Nyuszi ül a fűben
Nyuszi ül a fűben
Óceánia - festőkéses technika
Óceánia - festőkéses technika
OMG! Csajos vászontáska festés
OMG! Csajos vászontáska festés
Óriáskerék
Óriáskerék
Ősz
Ősz
Leonid Afremov
Őszi csendélet
Őszi csendélet
Pálmafák között
Pálmafák között
Panda
Panda
Napközi élményfestés
Papagájok
Papagájok
Papaják
Papaják
Párizs
Párizs
Párizs éjjel
Párizs éjjel
Párizs télen
Párizs télen
Piknik
Piknik
Pillangó
Pillangó
PILLANGÓ (2 óra)
PILLANGÓ (2 óra)
Pillangók a réten
Pillangók a réten
Pingvinek - választható színnel
Pingvinek - választható színnel
Pipacsmező
Pipacsmező
Pitypang a szélben - világító festés
Pitypang a szélben - világító festés
Polip
Polip
Napközi élményfestés
Purple Sunset
Purple Sunset
Paint It Linz
R2D2
R2D2
Ragyogó Páva
Ragyogó Páva
Rajz workshop
Rajz workshop
Randevú
Randevú
Reggeli csicsergés
Reggeli csicsergés
Róka álom
Róka álom
Rókák
Rókák
Róma, Colosseum
Róma, Colosseum
Románc 18
Románc 18
Leonid Afremov
Rózsaszín bicikli
Rózsaszín bicikli
Ismeretlen
Santorini
Santorini
Sarki fény - világító festés
Sarki fény - világító festés
Scarlet
Scarlet
Segelboot
Segelboot
GIN-NIGHT SPECIAL
Segelboot - Gin-Night-Special
Segelboot - Gin-Night-Special
Verena Rotky
Sellő
Sellő
Séta a parkban
Séta a parkban
Leonid Afremov
Séta az esőben
Séta az esőben
Shadows
Shadows
Spániel
Spániel
Star Wars- Sötét nagyúr Van Gogh stílusában
Star Wars- Sötét nagyúr Van Gogh stílusában
Sternennacht
Sternennacht
ABSINTH-NIGHT SPECIAL
Sugar Skull workshop
Sugar Skull workshop
Ismeretlen
Süni
Süni
Szabad festés
Szabad festés
Szabadság-szobor
Szabadság-szobor
Szafari
Szafari
Szarvas az erdőben
Szarvas az erdőben
Szarvasbőgés
Szarvasbőgés
Szarvasok
Szarvasok
Leonid Afremov
Szarvasok a naplementében
Szarvasok a naplementében
Szélmalom és tulipánok
Szélmalom és tulipánok
Szerelem fa
Szerelem fa
Valentin napi festés
Szerelem taxi
Szerelem taxi
Szeresd a Földet! táskafestő workshop
Szeresd a Földet! táskafestő workshop
Szeretők II
Szeretők II
René Magritte
Színpompás ló
Színpompás ló
Szitakötők
Szitakötők
Szívek a homokban
Szívek a homokban
Valentin napi festés
Tábortűz
Tábortűz
Tacsi
Tacsi
Ismeretlen
Táncoló balerina
Táncoló balerina
Táskafestő Workshop
Táskafestő Workshop
Tavasz a naplementében
Tavasz a naplementében
Tavaszi illat
Tavaszi illat
Tavaszi koszorú workshop
Tavaszi koszorú workshop
Tavaszi virágzás
Tavaszi virágzás
Távol-Kelet
Távol-Kelet
tedsd
tedsd
test
Teknősök- gyerekfestés (6-12 év)
Teknősök- gyerekfestés (6-12 év)
Tél
Tél
Leonid Afremov
Téli séta
Téli séta
Leonid Afremov
Tengerparti ház
Tengerparti ház
Tengerparti kilátás
Tengerparti kilátás
Tengerparti sétány
Tengerparti sétány
teszt kép
teszt kép
Gustav Klimt
teszt2
teszt2
Teszt2
Tigris a dzsungelben
Tigris a dzsungelben
Titiana
Titiana
Titkos téli kert
Titkos téli kert
Tökdísz készítő workshop
Tökdísz készítő workshop
Tukán
Tukán
Napközi élményfestés
Tulipánok
Tulipánok
Tündérpor
Tündérpor
Tűz
Tűz
Tüzijáték
Tüzijáték
Tűzliliom és kolibri
Tűzliliom és kolibri
Univerzum- világító festés
Univerzum- világító festés
Úszó medúzák- világító festés
Úszó medúzák- világító festés
Út a rengetegben
Út a rengetegben
Utalvány beváltás online szettre
Utalvány beváltás online szettre
Ünnep Párizsban
Ünnep Párizsban
Ismeretlen
Űrtúra (rossz)
Űrtúra (rossz)
Űrtúra (rossz)
Űrtúra (rossz)
Űrtúra lufival
Űrtúra lufival
Ismeretlen
Űrutazás
Űrutazás
Napközi élményfestés
Üstökös
Üstökös
Vár a dzsungel táskafestő workshop
Vár a dzsungel táskafestő workshop
Varázs expressz
Varázs expressz
Varázslatos balerina
Varázslatos balerina
Varázspalota
Varázspalota
Vászontáska festés- Buddha mosolya
Vászontáska festés- Buddha mosolya
Váza tizenkét napraforgóval
Váza tizenkét napraforgóval
Van Gogh
Velence
Velence
Leonid Afremov
Vénusz
Vénusz
Ismeretlen
Vidd magaddal kedvenc hírességed! táskafestő workshop
Vidd magaddal kedvenc hírességed! táskafestő workshop
Virágcsokor
Virágcsokor
Virágok
Virágok
Virágom-virágom
Virágom-virágom
Virágos bicikli
Virágos bicikli
Vision
Vision
Vitorlás
Vitorlás
Leonid Afremov
Vízesés
Vízesés
Vízikígyók - arany festés
Vízikígyók - arany festés
Gustav Klimt
Vízililiom virágzás
Vízililiom virágzás
Claude Monet
Vízililiomok
Vízililiomok
Claude Monet
We can do it!
We can do it!
Wunschbild
Wunschbild
Yaquina Head-i világítótorony
Yaquina Head-i világítótorony
Yaquina Head-i világítótorony Vászontáska festés
Yaquina Head-i világítótorony Vászontáska festés
Zebrák
Zebrák
Victor Vasarely
1064 Izabella utca 91/a
1136 Pannónia u 30
4024 Piac utca 28
9022 Pálffy u. 3-5 (Saru köz)
7633 Pécsi Kultúrális Központ, Fő utca 20.
Egyedi ajándékutalványok
Basic Valentin Nameday
Birthday
Légy kreatív az ajándékozásban is! Lepd meg szeretteid egyedi ajándékutalvánnyal!

Tedd személyessé saját üzeneteddel!